Ingen Leeft!

Over Signaleringsgroep Ingen Leeft

Samen komen we verder!

De Signaleringsgroep Ingen Leeft is in 2014 in het leven geroepen door een aantal enthousiaste Ingenaren in samenwerking met jongerenopbouwwerker Marc Horsten en toen nog wijkagent Dik Laponder. Sinds een aantal jaat is de plaats van Dik ingenomen door Frank Siccama, huidige wijkagent van o.a. Ingen.

Actieve bewoners uit Ingen

De signaleringsgroep bestaat uit een aantal actieve bewoners uit Ingen welke verspreid door het dorp wonen. Deze groep heeft tot doel het verzamelen van signalen met betrekking tot allerlei soorten van overlast en het zorgen voor het melden bij de juiste instanties. Daarnaast wordt het geheel gemonitord.

Meldingen van overlast

Via deze website wordt aan de bewoners een serieus platform geboden. Hier kunnen allerlei meldingen, desgewenst anoniem, gemaakt worden met betrekking tot verkeer, milieu, misdaadpreventie, welzijn/zorg en openbare zaken.

Afhankelijk van de soort melding wordt de melding automatisch doorgezet naar de wijkagent, Afvalverwijdering Rivierenland en/of de gemeente Buren. De signaleringsgroep zal de voortgang van de melding in de gaten houden en, waar nodig, contact onderhouden met deze en gene. Bij grotere calamiteiten waarbij direct actie ondernomen moet worden, blijft het natuurlijk raadzaam om de politie te bellen op 0900-8844 of als het nodig is op 112.

Doel van deze stichting is om in samenwerking met alle dorpsgenoten een veilig en leefbaar dorp te behouden c.q. te creëren. Door een stichting te worden, kan nu ook aan fondsenwerving worden gedaan voor meer preventieve acties, promotie en samenwerking.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Signaleringsgroep of heeft u interesse om mee te werken aan dit initiatief, neem dan contact met ons op via contact@ingenleeft.nl

 
Signaleringsgroep Ingen Leeft
E-mail contact@ingenleeft.nl
Volg ons op:  Twitter






    Stel een vraag

    Naam*

    Email*

    Telefoon

    Reactie