Ingen Leeft!

Welkom in Ingen

De website van Signaleringsgroep Ingen Leeft

De Signaleringsgroep Ingen Leeft is in 2014 in het leven geroepen door een aantal enthousiaste Ingenaren in samenwerking met jongerenopbouwwerker Marc Horsten en toen nog wijkagent Dik Laponder. Sinds anderhalf jaar is de plaats van Dik ingenomen door Frank Siccama, huidige wijkagent van o.a. Ingen.

Signaleren overlast

Deze groep heeft tot doel het verzamelen van signalen met betrekking tot allerlei soorten van overlast en het zorgen voor het melden bij de juiste instanties. Daarnaast wordt het geheel gemonitord.

Meer over Ingen Leef...

Ingen in Beeld

   

Buiten Beter AppDe BUITEN BETER APP

Meld je problemem in de openbare ruimte snel, gratis en eenvoudig bij de gemeente via een handige App op je telefoon.

Kijk op de website www.buitenbeter.nl voor meer informatie.