Ingen Leeft!

Woensdag 18 april a.s. is er een informatieavond geweest in het dorpshuis rondom mobiliteit in ons dorp. Op bezoek bij familie, vrienden of kennissen of even naar de winkel is voor velen van ons een vanzelfsprekendheid, maar niet voor iedereen. Maar er komen nieuwe mogelijkheden. Daarover werd iedereen deze avond geinformeerd. 

Bij de dorpsavond zijn de volgende punten, vragen door inwoners naar voren gebracht n.a.v. een drietal presentaties :

Imelda Hugens van Stib schetste de toekomstige situatie dat de enige bushalte die in Ingen staat in de Dorpsstraat ergens rond 2020/ 2021 zal verdwijnen en dat er dus een soort lijnbus komt langs de Provinciale weg. Dit tast de mobiliteit van de bewoners in Ingen die oud of hulpbehoevend zijn nog meer aan. De burgers die mobiel zijn hebben wel 1 auto of ander vervoermiddel staan en kunnen overal nog wel geraken. Lijn 44 is er nu nog. Er blijken ook nog andere alternatieven te zijn waar niemand van af wist

Magda Bakker van Welzijn Rivierstroom vertelt over Auto Mobiel . Dat is een vervoersservice en is bedoeld voor ouderen en hulpbehoevenden. Kosten zijn € 0,30 per km en de chauffeurs zijn vrijwilligers die met eigen auto dan de “oudere of hulpbehoevende ” dan brengen naar plaats van bestemming. Je moet dan wel lid worden voor € 15 per jaar en als je er gebruik van wil maken moet je 48 uur van te voren reserveren. Ze vertelt ook nog wat dingen over Burenhulp wat die kan betekenen voor de oudere en hulpbehoevende ( klusjes doen, boodschappen halen en samen koken en opeten, hulp bij kleine computerproblemen, taal maatjes, op bezoek een zgn. luisterend oor )

De heer Jan Theunissen van Bureau Albatros legt hierna nog uit wat deelauto is en hoe dat werkt in Culemborg en Appeltern. Daar kunnen de inwoners voor een tarief ( max. € 25 per dag voor een el. auto en max. € 15, voor een e-fiets ) een elektrische auto of e-fiets lenen . In Culemborg rijdt bv ook een bus naar ziekenhuis Tiel en Nieuwegein en betalen de mensen maar € 2,50 per rit voor. Deze bus wordt gesponsord door lokale garages en wordt gereden door een vrijwilliger. Dit zou ook een mogelijkheid in Ingen kunnen worden als er genoeg animo voor is voor vrijwilligers die de bus of dorpsauto kunnen besturen en toezicht houden op de bus/ auto.

Hoe gaan we verder ?

Op de vraag hoe we meer bewoners van Ingen kunnen bereiken om ook Ingen Mobiel te maken en te houden. Wordt door de instanties gezamenlijk een nieuwe brochure samengesteld voor de ouderen en hulpbehoevenden. Tevens wordt nog een werkgroep geformeerd om ideeën/ oplossingen uit te werken en dan voor te leggen zodat er hopelijk een mooie alternatief zal zijn in Ingen om mobiel te blijven. Als u zich daarvoor wil opgeven, stuur dan een mailtje naar contact@ingenleeft.nl