Ingen Leeft!

Buren investeert in gelijke kansen voor alle kinderen

Geld voor sport en spel

De gemeente Buren stelt geld beschikbaar voor kinderen wiens ouders geen geld hebben voor lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportclub of dansvereniging. Wethouder Sietske Klein: “Gelijke kansen op ontwikkeling voor alle kinderen. Dat vinden we belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich namelijk niet alleen op school, maar juist ook door sport, spel en cultuur.”
Grootste winstpunt is dat ouders het bedrag niet meer voor hoeven te schieten. Bovendien scheelt het veel administratief gedoe en maakt deze werkwijze de kans op fraude een stuk kleiner. De gemeente licht scholen, sportclubs, muziekverenigingen, etc. in. De tussenpersonen regelen de aanvraag dan bij de stichtingen.

Subsidie

De subsidie verloopt via bijvoorbeeld Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Deze organisaties werken allemaal met zogenaamde tussenpersonen. Dat zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld actief zijn op een sportclub. Deze tussenpersonen beoordelen of een bepaald kind in aanmerking komt voor de regeling. De vereniging krijgt vervolgens het geld voor de contributie.

Overigens kunnen ook andere organisaties subsidie krijgen. Ze moeten dan wel aan (onder andere) bovenstaande voorwaarden voldoen.

Het Burense Kind

Dit initiatief sluit aan bij de visie op het Burense kind die de gemeente op dit moment samen met onder meer de basisscholen ontwikkelt. De basis voor die visie is dat kinderen zich op verschillende gebieden ontwikkelen: fysiek, sociaal en verstandelijk. Elk kind heeft wel een talent op een of meer van deze gebieden.